Πολιτική Απορρήτου

——————————————————————————

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (κοινοτική οδηγία ΕΕ 2016/679) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εγώ η Συμβολαιογράφος γνωστοποίησα στον συμβαλλόμενο ότι, στα πλαίσια της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, των πράξεων των αρμοδίων αρχών και των όρων του συμβολαίου μου, τηρώ αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται στο παρόν και στα λοιπά έγγραφα που μου έχουν υποβληθεί. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα τα συλλέγω, επεξεργάζομαι, καταχωρώ, διατηρώ, αποθηκεύω, υποβάλλω σε αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες και τα χρησιμοποιώ σύμφωνα με το Νόμο για την άσκηση του λειτουργήματός μου. Ο συμβαλλόμενος με την συμπλήρωση των στοιχείων του και την αποστολή και παράδοση των παραπάνω συναινεί και  παρέχει τη συγκατάθεσή του για την ως άνω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και δηλώνει ότι όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται  για την προετοιμασία και τη σύνταξη του παρόντος, γίνονται με υπόδειξή του και με στοιχεία που ο ίδιος υποβάλλει και προσκομίζει.

——————————————————————————

Cookies

Όταν επισκέπτεστε το δικτυακό μας τόπο ενδέχεται να καταχωρηθούν πληροφορίες στον υπολογιστή σας, που συνήθως είναι αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης και έχουν τη μορφή ενός αρχείου κειμένου το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως «cookie». Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και όχι στο δικτυακό τόπο. Δίνουν τη δυνατότητα συλλογής ορισμένων πληροφοριών, όπως της διεύθυνσης πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP adress), του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας (OS), του τύπου φυλλομετρητή σας (browser) και της διεύθυνσης τυχόν δικτυακών τόπων που σας παραπέμπουν στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου.
Εάν δεν επιθυμείτε να δέχεστε cookies, ή αν θέλετε να ειδοποιείστε προτού εγκατασταθούν, μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα το φυλλομετρητή σας (Browser), εάν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι εάν απενεργοποιηθούν τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να δείτε ορισμένα μέρη του παρόντος δικτυακού τόπου τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα και τη λειτουργικότητα της επίσκεψής σας.

——————————————————————————

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Για το περιεχόμενο κάθε δημοσίευσης που μας αποστέλλετε είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Το www.chatzigeorgaki.gr δεν έχει καμία ευθύνη για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στις αποστολές σας. Αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και για το υλικό που παρέχετε μέσω της Υπηρεσίας. Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά και οι ρυθμίσεις της είναι ιδιοκτησία της  ιστοσελίδας www.chatzigeorgaki.gr.

 ——————————————————————————