Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Το συμβολαιογραφείο ασχολείται με όλα τα είδη συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν τομείς όπως Ακίνητα, Εταιρίες, Κληρονομικά, Οικογενειακά, Πληρεξούσια, Συμβάσεις, Ένορκες Βεβαιώσεις, Πλειστηριασμοί, Ναυτικά – Αεροπορικά, Πνευματική Ιδιοκτησία κ.ο.κ.

Κεντρική αξία πίσω από κάθε συμβολαιογραφική μας πράξη είναι η νομική της εγκυρότητα και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα.

Τηλέφωνο

+30 22840 21255

Δευ. – Παρ. 

09:00 – 15:00

Επικοινωνήστε μαζί μας

notary@chatzigeorgaki.gr

Το Συμβολαιογραφείο αναλαμβάνει κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη

ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ