Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Το συμβολαιογραφείο μας αναλαμβάνει κάθε είδους συμβολαιογραφικής πράξης με γνώμονα την νομική εγκυρότητά της και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των συμβαλλομένων. Ως άμισθος λειτουργός, εκ της φ΄ύσεως του επαγγέλματος, η συμβολαιογράφος μεριμνά για την νομική εγκυρότητα των ιδιωτικών και δημόσιων πράξεων που τελούνται υπό την επίβλεψή της.

Τηλέφωνο

+30 22840 21255

Δευ. – Παρ. 

09:00 – 15:00

Επικοινωνήστε μαζί μας

notary@chatzigeorgaki.gr

Το Συμβολαιογραφείο αναλαμβάνει κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη

ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ 
ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ