Συμβολαιογράφος Πάρου – Φραγκίσκη Χατζηγεωργάκη

Λοχαγού Ι. Φωκιανού 9, 84400 Παροικιά, Πάρος

Τηλ: 22840 21255 • E-mail: notary@chatzigeorgaki.gr