Συμβολαιογράφος Πάρου – Φραγκίσκη Χατζηγεωργάκη

Τηλ: 22840 21255 • E-mail: notary@chatzigeorgaki.gr