Συμβολαιογράφος Πάρου - Φραγκίσκη Χατζηγεωργάκη

Τηλ: 22840 21255 • Fax: 22840 23991 • E-mail: notary@chatzigeorgaki.gr