ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ


Αρχείο Συμβολαιογραφείου

Το αρχείο του συμβολαιογραφείου περιλαμβάνει πέραν των πράξεων της Συμβολαιογράφου όλες τις πράξεις της συμβολαιογράφου Διαλεκτής Αργουζή – Κατσουρού  μετά το διορισμό στη θέση της, σύμφωνα με το Άρθρο 128 του Ν. 2330/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», το οποίο ορίζει τη διαδικασία διαδοχής και παράδοσης των Αρχείων αποχωρησάντων – παραιτηθέντων – αποβιωσάντων Συμβολαιογράφων σε νέους Συμβολαιογράφους.